الیوت کانی

الیوت کانی

الیوت کانی (Elliott Connie)، یک روان‌درمانگر ساکن تگزاس در بخش خصوصی و بنیانگذار/مدیر دانشگاه متمرکز بر راه‌حل، یک جامعه یادگیری آنلاین است که برای حرفه‌ای‌هایی که می‌خواهند روی رویکرد تمرکز بر راه‌حل در کارشان تسلط پیدا کنند، منابعی را آموزش می‌دهد و فراهم می‌کند.

کتاب های الیوت کانی

زوج درمانی راه حل محور