ریچارد ونلس

ریچارد ونلس

دکتر ریچارد ونلس، روانشناس ارشد و استاد بالینی در دانشگاه کالیفرنیا، دیویس، گروه طب فیزیکی و توانبخشی است. برای بیش از سه دهه، او به بیماران خود کمک کرده است تا انواع اقتباس هایی را که در این کتاب آموزش داده شده است، انجام دهند. او همچنین نویسنده کتاب ابزار عصب روانشناسی: دستورالعمل ها، قالب ها و زبان است.

کتاب های ریچارد ونلس

جان تازه گرفتن