پاتریشیا هیوز

پاتریشیا هیوز

دکتر پاتریشیا هیوز (متولد سال 1947) پروفسور روانپزشکی و آموزش در بیمارستان سنت جورج و مشاور افتخاری روانپزشک در روان درمانی در جنوب غربی لندن و تراست NHS سنت جورج بود. او به عنوان روانکاو و تحلیلگر گروهی آموزش دیده است.

کتاب های پاتریشیا هیوز