متیو دیکسون

متیو دیکسون

مت دیکسون یکی از کارشناسان برجسته در زمینه فروش، خدمات مشتری و تجربه مشتری در جهان است. او در حال حاضر به‌عنوان مدیر ارشد محصول و تحقیقات Tethr، یک سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی در آستین، تگزاس، خدمت می‌کند که به شرکت‌ها کمک می‌کند تا داده‌های صوتی مشتریان را برای بینش استخراج کنند. قبل از این نقش، او یک شریک ارشد و رئیس جهانی راه‌حل‌های اثربخشی نیروی فروش در گروه کورن فری هی بود و قبل از آن، به عنوان رهبر گروه فروش، خدمات و شیوه‌های تجربه مشتری CEB، اکنون گارتنر، خدمت می‌کرد.

کتاب های متیو دیکسون

فروش به سبک چالشگر