مایک برنستین

مایک برنستین

مایکل برنستین نویسنده و تصویرگر آمریکایی کتاب های کودکان است. او که پسر استن و یان برنستاین است، مجموعه کتاب‌های مصور خرس‌های برنزستین را که والدین متوفی او در سال 1962 افتتاح کردند، ادامه می‌دهد.

کتاب های مایک برنستین

صبر


چه پررو


کمک در خانه