رنه ایونسون

رنه ایونسون

 رنه ایونسون (Renee Evenson) یک مشاور کسب و کارهای کوچک است که در زمینه ارتباطات در محل کار و استراتژی های حل تعارض متخصص است. او نویسنده چندین کتاب، از جمله عبارات قدرتمند برای خدمات موثر به مشتری و آموزش خدمات مشتری 101 است.

کتاب های رنه ایونسون