غلامرضا نجاتی

غلامرضا نجاتی

سرهنگ غلامرضا نجاتی (زاده ۱۲۹۷ اراک – درگذشته ۱۳۷۶) محقق و نویسنده و سرهنگ نیروی هوایی بود.

کتاب های غلامرضا نجاتی

شصت سال خدمت و مقاومت 1