عارف خرمشاهی

عارف خرمشاهی

عارف خرمشاهی در سال ۱۳۵۸ در تهران متولد شد. تحصیلاتش را در دانشگاه خوارزمی در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی تا مقطع دکتری پیش برد. سوابق شغلی و فرهنگی او عبارت است از: ویرایش کتاب‌های فارسی مقطع ابتدایی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دبیر طرح دانشنامۀ فرهنگ در مرکز اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، دبیر و ویراستار دانشنامۀ حافظ و حافظ‌‌‌پژوهی، ویراستار برخط خبرگزاری آنا و ویراستار انتشاراتی چون: علمی و فرهنگی، فرزان روز، قطره، مدرسه، نیلوفر، ناهید، نگاه.

کتاب های عارف خرمشاهی

شاملو به روایت خرمشاهی