حامدی کال یونجی

حامدی کال یونجی

 حامدی کال یونجی در سال 1951 در ترابزون به دنیا آمد.  حامدی کال یونجی، روانپزشک، در سال 1975 از دانشکده پزشکی دانشگاه آتاتورک فارغ التحصیل شد.
 حامدی کال یونجی که در حال حاضر در یک بیمارستان خصوصی خدمت می‌کند، روی کتاب‌های پژوهشی، نقد و تفسیر روان‌پزشکی کار می‌کند.
برخی از آثار  حامدی کال یونجی را می توان به عنوان «خشونت خانگی و کودکان در محیطی از خشونت، مردان از زنان چه انتظاری دارند؟، چرا مردان تقلب می کنند، فواید زنان از خالکوبی» نام برد.
آخرین کتاب «روانشناسی خواندن» نوشته حمدی کالیونجو از سوی انتشارات ماریفت تقدیم خوانندگان شد.

کتاب های حامدی کال یونجی