جان جرموو

جان جرموو

جان جرموو استاد جامعه شناسی، استاد و معاون معاون آموزشی دانشگاه چارلز استورت استرالیا است. وی به عنوان یک جامعه شناس با تخصص در پژوهش های اجتماعی ترکیبی، 24 کتاب و فصل ها و مقاله های متعددی منتشر کرده است. جان متخصص در تعیین کننده های اجتماعی سلامت، به ویژه منشاء اجتماعی عادات غذایی و الکل، تغییر محل کار، و تاریخ جامعه شناسی است. جان مدافع پرشور تأثیر تحول‌آفرین آموزش دانشگاهی است، به‌ویژه در ایجاد یک شهروند آگاه با چشم‌اندازی جهان‌وطنی و قادر به رسیدگی به «مشکلات شرورانه» عصر ما - ایجاد تفاوت در بهبود شرایط انسانی.

کتاب های جان جرموو