پنی استن وی

پنی استن وی

دکتر پنی استن وی قبل از اینکه به طور فزاینده ای مجذوب تحقیق و نوشتن در مورد رژیم های غذایی سالم و سایر رویکردهای طبیعی برای سلامت و تندرستی شود، چندین سال به عنوان پزشک عمومی و پزشک بهداشت کودک تمرین کرد. پنی بیش از 20 کتاب در مورد سلامت، غذا و ارتباط بین این دو نوشته است.

کتاب های پنی استن وی

معجزه عسل