لودرو رینزلر

لودرو رینزلر

 لودرو رینزلر (LODRO RINZLER) (متولد: 22 نوامبر 1982) یک معلم در سنت شامبالا بودیسم Vajrayana است. او کارگاه ها و جلسات متعددی را تدریس کرده است. ستون او سید چه کار خواهد کرد؟ (سید = سیذارتا، بودا) به طور منظم در هافینگتون پست ظاهر می شود.

کتاب های لودرو رینزلر

درد عشق