لیندا کاندی

لیندا کاندی

لیندا کاندی یک روان درمانگر روانکاوی مبتنی بر دلبستگی است که یک مطب خصوصی در شمال لندن دارد. او به مدت دو دهه در دوره های مشاوره و روان درمانی تدریس کرده است و همچنین یک مربی مستقل متخصص در دلبستگی، رشد انسانی و عملکرد بالینی است. او مدیر دوره و مدرس اصلی دیپلم پس از فارغ التحصیلی در درمان مبتنی بر دلبستگی، و مشاور مدرک بنیادی در مشاوره مبتنی بر پیوست، هر دو در انجمن ویمبلدون است. او رئیس خدمات سوگ هکنی است که به ساکنان پنجاه سال و بیشتر در منطقه هکنی لندن مشاوره آنلاین رو در رو و بی‌درنگ ارائه می‌دهد. لیندا که در دهه 1980 به عنوان مشاور آموزش دید، چندین سال برای ChildLine و خدمات بهداشت روان کار کرد تا اینکه در سال 1990 در مرکز Bowlby بازآموزی کرد.

کتاب های لیندا کاندی

موانع دلبستگی و صمیمیت