محمدمهدی علیمردی

محمدمهدی علیمردی

محمدمهدی علیمردی متولد سال 1344، دانشیار دانشکده ادیان؛ ادیان شرق، دانشگاه ادیان و مذاهب، دارای کارشناسی فقه و اصول حوزه علمیه قم 1370، کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی تربیت مدرس قم 1379، دکتری فلسفه دین دانشگاه پونا 1387 می باشد.

کتاب های محمدمهدی علیمردی

ادیان بزرگ شرق (دفتر چهارم)