ربیعه یورک لومبارد

ربیعه یورک لومبارد

ربیعه یورک لومبارد نویسنده برنده جایزه کتاب تصویری کنفرانس پرندگان است. او پس از پذیرش اسلام در سن هجده سالگی، مدرک لیسانس خود را در مطالعات دینی از دانشگاه جورج واشنگتن گرفت و در حال حاضر در حال تکمیل MFA خود در زمینه نویسندگی خلاق از دانشگاه اسپالدینگ است.

کتاب های ربیعه یورک لومبارد

هدیه ی ماه نورانی