کلر بیتون

کلر بیتون

کلر بیتون (متولد: 1947، استانمور، بریتانیا) به مدت هشت سال در بی بی سی به عنوان تصویرگر برای برنامه های تلویزیونی کودکان کار کرد. بیتون نزدیک به پنجاه کتاب منتشر کرده است، از جمله یک گوزن، بیست موش در سال 1998 و مادر غاز به یاد می آورد در سال 2000، که هر دو مورد تحسین قابل توجهی قرار گرفته اند.

کتاب های کلر بیتون

روبات های تخیلی