ابراهیم صالح آبادی

ابراهیم صالح آبادی

دکتر ابراهیم صالح‌آبادی متولد سال 1355، از سال ۱۳۹۵ تاکنون به مدت پنج سال مشغول همکاری با دانشگاه پیام نور سبزوار است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۱ عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سبزوار است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۹ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ جامعه‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس فارغ‌التحصیل شده است.

کتاب های ابراهیم صالح آبادی

منطق جامعه شناسان سیاسی ایران