فرد فاسیت

فرد فاسیت

من یک روانشناس / رسانه هستم و حدود 45 سال است که این نوع کار را انجام می دهم. من در تاروت و طالع بینی تحصیل کرده ام.

کتاب های فرد فاسیت