دنیلا نیبیش

دنیلا نیبیش

دنیلا نیبیش (Daniela Niebisch) سال‌هاست که مطالب آموزشی مربوط به زبان آلمانی می نویسد و به عنوان نویسنده در چندین کتاب درسی مشارکت داشته است. علاوه بر کتاب تمرین آواشناسی، مجموعه سه جلدی تمرینات آواشناسی نیز توسط Hueber Verlag منتشر شده است. آوا و آهنگ زبان آلمانی همیشه او را مجذوب خود کرده است. به عقیده او: تلفظ به اندازه دستور زبان و واژگان مهم است. او به عنوان کارشناس DaF در دوره‌های آموزشی معلمان، دوره‌های آلمانی و کارگاه‌های آموزشی در مؤسسه گوته، در مدارس خصوصی زبان، در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش بزرگسالان، همیشه اشتیاق خود را به آواشناسی منتقل می‌کند.

کتاب های دنیلا نیبیش

Schritte International Neu A2.2


Schritte International Neu A2.1


Schritte International Neu A1.2


Schritte International Neu A1.1


Schritte International Neu B1.1