کاپلی ایموری

کاپلی ایموری

كاپلي ايموري، ديپلمات ارشد سفارت آمريكا در تهران 1866-1960 می باشد.

کتاب های کاپلی ایموری

روزهای ایرانی