کیمبرلی ا مک کیب

کیمبرلی ا مک کیب

دکتر کیمبرلی مک کیب (Kimberly A. Mccabe)، مدیر مرکز توسعه جامعه و عدالت اجتماعی و استاد جرم شناسی در کالج لینچبورگ آمریکا است.

کتاب های کیمبرلی ا مک کیب