آنتونی سالی

آنتونی سالی

آنتونی سالی (Anthony Sully) فارغ التحصیل و برنده مدال نقره از کالج سلطنتی هنر است و بورسیه هایی از انجمن منشور طراحان، انجمن سلطنتی هنر و آکادمی آموزش عالی دریافت کرده است.

کتاب های آنتونی سالی