محسن ناصحی

محسن ناصحی

محسن ناصحی سال ۱۳۵۷ در اصفهان متولد شد. وی دارای مدرک کارشناسی است و از جوانی سرودن را آغاز کرد. ناصحی کارمند دانشگاه آزاد است و سابقه فعالیت در نیروی انتظامی را دارد. «راوی باش» تنها اثر او می‌باشد.

کتاب های محسن ناصحی

راوی باش