حمید فلاحتی

حمید فلاحتی

حمید فلاحتی متولد سال 1359، مدیر مسئول مؤسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین می باشد.

کتاب های حمید فلاحتی

شیطان گرایی مدرن


سای بابا