ساسان فاطمی

ساسان فاطمی

ساسان فاطمی (زادهٔ 7 اردیبهشت ۱۳۳۷) موسیقی‌دان ایرانی است. او در سال ۱۳۸۴ مدرک دکترای موسیقی‌شناسی قومی خود را از دانشگاه پاریس دریافت کرد. وی عضو شورای کتابخانه پردیس هنرهای زیبا، داوری آزمون عملی کارشناسی ارشد رشته موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی)، عضو هیات ممیزه دانشگاه هنر، عضو کمیته منتخب رئیس پردیس برای بررسی پرونده تبدیل وضعیت،
عضو کمیته منتخب ارتقا و تبدیل وضعیت دکتر بهشتی، عضو کمیته منتخب تبدیل وضعیت دکتر پاکباز، عضو گروه تخصصی هنر/ معماری و شهرسازی ۳۲ومین جشنواره بین المللی خوارزمی، عضو گروه تخصصی هنر/ معماری و شهرسازی ۳۳مین جشنواره بین المللی خوارزمی، عضو کارگروه هنر، شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر برای بررسی ماده ۳ آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی، عضو دپارتمان تخصصی هنر و معماری مرکز نشر دانشگاهی، نماینده هیئت اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، عضو شورای علمی پژوهشکده هنر پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات، عضو گروه تخصصی هنر/ معماری و شهرسازی سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی می باشد.

کتاب های ساسان فاطمی

ما و موسیقی


فرهیختگی در محیط مردمی


جشن و موسیقی