حسین مهرانی

حسین مهرانی

«حسین مهرانی» متولد دی ماه 1349 می باشد. موسیقی را نزد جهانشاه صارمی، شجاع الدین شکرلو، سیامک بنایی و بهمن رجبی فرا گرفت. در سال 76 وارد دانشگاه موسیقی شد و از کلاسهای تار «هوشنگ ظریف» بهره برد و در ادامه به کلاسهای «حسین علیزاده» راه پیدا کرد. در جششنواره های نوازندگی به مقام های متعددی دست یافت. در ادامه در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه هنر فارق التحصیل شد و سالهاست در آن دانشگاه به تدریس مشغول می باشد. از وی کتاب های زیادی در زمینه رپرتوار تار و سه تار، سلفژ و مبانی موسیقی منتشر شده و از آثار صوتی این هنرمند می توان به «تکنوازی سه تار (دستگاه شور)» و «شهنواز (بداهه نوازی های استاد احمد عبادی)» که توسط نشر ماهور منتشر شده اند اشاره کرد.

کتاب های حسین مهرانی

آلبوم موسیقی کوک سه تار


آلبوم موسیقی گریز


آلبوم موسیقی شهنواز


ردیف ابوالحسن صبا


آموزش تار


کتاب سرایش ۳


آموزش تار (دوره ی مقدماتی)


ضربی های علی اکبر شهنازی


جنگ و صلح


بهارمست


خوشنواز


شهنواز