حسین مهرانی

حسین مهرانی

«حسین مهرانی» متولد دی ماه 1349 می باشد. موسیقی را نزد جهانشاه صارمی، شجاع الدین شکرلو، سیامک بنایی و بهمن رجبی فرا گرفت. در سال 76 وارد دانشگاه موسیقی شد و از کلاسهای تار «هوشنگ ظریف» بهره برد و در ادامه به کلاسهای «حسین علیزاده» راه پیدا کرد. در جششنواره های نوازندگی به مقام های متعددی دست یافت. در ادامه در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه هنر فارق التحصیل شد و سالهاست در آن دانشگاه به تدریس مشغول می باشد. از وی کتاب های زیادی در زمینه رپرتوار تار و سه تار، سلفژ و مبانی موسیقی منتشر شده و از آثار صوتی این هنرمند می توان به «تکنوازی سه تار (دستگاه شور)» و «شهنواز (بداهه نوازی های استاد احمد عبادی)» که توسط نشر ماهور منتشر شده اند اشاره کرد.

کتاب های حسین مهرانی

شهنواز


بهارمست


کتاب سرایش ۳


آلبوم موسیقی کوک سه تار


آلبوم موسیقی گریز


آلبوم موسیقی شهنواز


ردیف ابوالحسن صبا


آموزش تار


آموزش تار (دوره ی مقدماتی)


ضربی های علی اکبر شهنازی


جنگ و صلح


خوشنواز