عیسی زارعی

عیسی زارعی

عیسی زارعی دانش آموخته نوازندگی موسیقی ایرانی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است. نوازندگی را از ۱۱ سالگی آغاز کرد و در سال ۱۳۸۷ با کسب رتبه ۷کنکور سراسری هنر و قبولی در آزمون عملی در رشته نوازندگی موسیقی ایرانی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران وارد دانشگاه شد. پس از پذیرفته شدن در دانشگاه نزد اساتید برجسته موسیقی ایرانی همچون داریوش طلایی، داریوش پیرنیاکان، هومان اسعدی، ساسان فاطمی، شاهین فرهت، علیرضا مشایخی، خسرو مولانا و حسام الدین سراج آموزش دید. علاوه بر تحصیل در زمینه‌های تئوری موسیقی ایرانی از تعلیمات دکتر هومان اسعدی و دکتر ساسان فاطمی و امیرحسین پورجوادی و حسام الدین سراج و داریوش پیرنیاکان بهره برده، همچنین دروس نظری دیگر را نزد استادانی چون دکترخسرو مولانا، دکترشاهین فرهت و علیرضا مشایخی آموخته است. موضوع پایان نامه کارشناسی ایشان مقایسه تطبیقی مقام بیات عربی و دستگاه شور ایرانی بوده است.

کتاب های عیسی زارعی

آلبوم موسیقی نگاه