مسعود اربابیان

مسعود اربابیان

مسعود اربابیان در سال ۱۳۴۹ در شهر اصفهان و در خانواده‌ای هنر دوست به دنیا آمد. نواختن نی را از پانزده سالگی شروع کرد و در هجده سالگی موفق شد به همراه دایی خود دکتر حسین عمومی، ردیف‌شناس، نوازنده‌ی نی و استاد رشته‌ی موسیقی دانشگاه به دیدار هنرمند بزرگ، حسن کسایی، استاد بی‌بدیل نی نایل شود. محضر استاد باعث شیفتگی وی به موسیقی و به‌ویژه نوازندگی نی به شیوه‌ی اصفهان شد. او سال‌ها با کسب فیض از استاد کسایی کوشید با صدایی مطلوب با ظرایف و جمله‌بندی‌های مکتب اصفهان آشنا شود. اربابیان بزرگ‌ترین افتخار زندگی هنری خویش را پذیرفته‌شدن در محضر استاد حسن کسایی و ‌کسب فیض از نفسِ گرمِ ‌ایشان می‌داند و همواره خود را مدیون استاد و‌ خانواده پُرمهر ایشان می‌داند.

کتاب های مسعود اربابیان

آلبوم موسیقی آواز نی