محمد عبدلی

محمد عبدلی

محمد عبدلی متولد ۱۳۵۱ آهنگساز، نوازنده تار، سه تار و کمانچه، مدرس هنرستان موسیقى تهران و محقق، مولف و کارشناس بهداشت نوازنده، همچنین کارشناس تطابق ساختار بدن و اکول نوازندگان و رفع نواقص اسکلتى عضلانى و محقق شیوه ها و سبک هاى مختلف نوازندگان تار، سه تارر و کمانچه،  از آثار محمد عبدلی میتوان به کتاب بهداشت نوازنده و کتاب هاى تحلیلى بر شیوه ى نوازندگى استاد غلامحسین بیگجه خانى ، شیوه هاى نوین تمرینى براى برقرارى و هماهنگى بیشتر دست نوازندگان اشاره نمود.

کتاب های محمد عبدلی

بهداشت نوازنده