عیسی غفاری

عیسی غفاری

عیسی غفاری نوازنده ی ایرانی، دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی از دانشکده‌ی موسیقی دانشگاه هنر تهران می باشد. سازهای تخصصی او تار، سه تار و معلم موسیقی ایرانی است.

کتاب های عیسی غفاری

آلبوم موسیقی هنوز


آلبوم موسیقی زمان