فاطمه فریدی زاده

فاطمه فریدی زاده

فاطمه فریدی زاده نوازنده ی تار، فارغ التحصیل کارشناسی موسیقی از دانشگاه هنر تهران و کارشناسی ارشد نوازندگی ساز ایرانی از دانشگاه هنر تهران. هنر آموخته نزد: محمدعلی حدادیان، بهناز صفاریان، هوشنگ ظریف، حسین علیزاده، مجید درخشانی، محمدرضا لطفی و...

کتاب های فاطمه فریدی زاده

آلبوم موسیقی هجران