اشرف شبانی

اشرف شبانی

اشرف شبانی متولد ۱۳۵۶، نویسنده، مترجم و مدرس زبان ترکی استانبولی است.

کتاب های اشرف شبانی

راهنمای دو جلدی Istanbul A1 & A2


راهنمای Yedi Iklim A2


راهنمای Yeni Hitit 1