نیکلاس بوتمن

نیکلاس بوتمن

نیکلاس بوثمن نویسنده و سخنران انگلیسی ساکن تورنتو است.
در سال 1982، بوثمن شرکت تبلیغاتی Corporate Images را راه اندازی کرد. بعداً گروه فناوری ترغیب را راه اندازی کرد. بوثمن پس از 25 سال فعالیت در عکاسی مد و تبلیغات، شغل خود را تغییر داد و مروج برنامه نویسی عصبی زبان شد، تکنیکی بحث برانگیز که آکادمی ملی علوم به این نتیجه رسید که از نظر پایه علمی فاقد آن است.
او در سال 1999 اولین کتاب خود را با عنوان چگونه مردم را در 90 ثانیه با قیمت کمتری دوست داشته باشیم نوشت. هفته نامه ناشران این کتاب را بررسی کرد.
کتاب بوثمن در سال 2004 چگونه در 90 دقیقه یا کمتر کسی را عاشق خود کنیم توسط انتشارات ورکمن منتشر شد.
در سال 2010، او کتابی با عنوان متقاعد کردن آنها در 90 ثانیه یا کمتر منتشر کرد: ارتباطات آنی ایجاد کنید که در تجارت و زندگی به ثمر می رسند.

کتاب های نیکلاس بوتمن