دایانا کاندی

دایانا کاندی

دایانا کاندیا در حال حاضر استادیار ارشد گروه روانشناسی بالینی و روان درمانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه بیبس-بولیای، رومانی و عضو موسسه بین المللی مطالعات پیشرفته روان درمانی و سلامت روان کاربردی در دانشگاه بیبس-بولایایی است. او یک روانشناس بالینی و روان درمانگر شناختی-رفتاری است که توسط هیئت ملی روانشناسان رومانی تایید شده است. او همچنین توسط موسسه آلبرت الیس، نیویورک، به عنوان روان درمانگر REBT تایید شده است. علایق اصلی تحقیقاتی او در مداخلات روانشناختی مبتنی بر شواهد، هیجانات خودآگاه و تنظیم هیجان است.

کتاب های دایانا کاندی

کتابی برای نمایش وجود ندارد !