امیر دژکام

امیر دژکام

امیر دژاکام، مدرس، بازیگر، کارگردان و نمایشنامه‌ نویس نویسنده ایرانی متولد سال 1341 می باشد.

کتاب های امیر دژکام

ایوب خان