روح الله فریدونی

روح الله فریدونی

روح الله فریدونی متولد سال 1364، شاعر غزل سرای بشرویه در جشنواره دو بیتی سرایی رضوی و جشنواره شعر رضوی استان کرمان مقام نخست را کسب کرده است.
فریدونی از سال 1390 تاکنون در جشنواره های مختلفی شرکت کرده است و در کنگره ملی شعر اهل بیت که در گرگان برگزار شد، باز هم مقام نخست را کسب کرده است.

کتاب های روح الله فریدونی

من عاشق شعر گفتنم وقتی که…