اصغر کاظمی

اصغر کاظمی

اصغر کاظمی به سال 1344 در تهران متولد شد. کاظمی را همه با کتاب «دسته یک» می شناسیم. «دسته یک» جلد یکم از یک مجموعه دو جلدی و حاوی احوال و اقوال افراد یک دسته بیست و نه نفره نظامی است که در شب عملیات هر کدام سرنوشتی پیدا کرده اند. گفتنی است کار تحقیق ،پژوهش و نگارش این کتاب 3 سال به طول انجامیده است. از اصغر کاظمی کتاب دیگری به نام «بمو» توسط انتشارات سوره مهر درسال 78 منتشر شده که در رشته خاطره و تحقیق به عنوان کتاب سال 1380 برگزیده شده است. از دیگر آثار وی می توان به کتاب «بمو»، «دسته یک»، «خرمشهر در اسناد ارتش عراق»، «از لندن تا فاو»، «قله 1904» و « قصه قصر شیرین» اشاره کرد.

کتاب های اصغر کاظمی

بمو