علی کاظم داور

علی کاظم داور

سیدعلی کاظم داور متولد 1349 رامهرمز استان خوزستان، راوی و نویسنده کتاب از جهنم سرد شین تا بهشت ارزنتاک بازنشسته ناجا با 38 ماه حضور در دفاع مقدس و جانباز 30% می باشد.

کتاب های علی کاظم داور