فرشاد سیفی

فرشاد سیفی

فرشاد سیفی متولد 1356/2/18 اهل و ساکن خرم آباد.وی در خانواده ای علاقمند به موسیقی بدنیا آمده و خیلی زود به ساز اصیل لرستان ( کمانچه ) روی آورد؛ درست مانند پدر که او نیز روزگاری کمانچه نواخته بود. فرشاد سیفی نوازندگی را از سال 1368 بدون استاد و تنها با گوش سپردن به نوای کمانچۀ بزرگانی چون علیرضا حسین خانی، پیرولی کریمی، شکر الله سپهوند و فرج علیپور آغاز کرد.

کتاب های فرشاد سیفی

آلبوم موسیقی دس