خلیفه میرزا آغه غوثی

خلیفه میرزا آغه غوثی

خلیفه میرزا آغه غوثی متولد 1307 در شهر سنندج، محله جورآباد است. وی در خانواده متدین و مذهبی و عارف به دنیا آمد و از نوجوانی نزد پدرش استاد حاج غوثی به سیر و سلوك تصوف و فراگیری مداحی و دف نوازی پرداخت و تا پایان عمر به مداحی مذهبی و دف نوازی مشغول بود.

کتاب های خلیفه میرزا آغه غوثی