روشن گل افروز

روشن گل افروز

روشن گل‌افروز متولد ۸ مرداد ۱۳۳۷ شهرستان شیروان است. حرفهٔ او بخشی‌گری و دوتار نوازی و اجرای موسیقی مقامی خراسان است و از آخرین بخشی‌های بزرگ خراسان است. از نوجوانی دوتار را پیش پدر خود، حمرا گل‌افروز، که یکی از بزرگ‌ترین بخشی‌های شمال خراسان (منطقهٔ شیروان) است و عمویش علی گل‌افروز یادگرفته است. و او هم‌اکنون به شیوهٔ پدرش، به عنوان معلم و استاد خود در حال نوازندگی و بخشی‌گری‌ست. چندین بار برای اجرای دوتار به فرانسه رفته است و در ایران نیز چندین بار توسط اساتید و موسیقی‌دانان برجستهٔ کشور برای اجرای موسیقی شمال خراسان دعوت شده است. گل‌افروز همچنین در صدا و سیمای خراسان و برنامهٔ دو قدم مانده به صبح نیز به اجرای موسیقی مقامی پرداخته است.

کتاب های روشن گل افروز