عبدالله سرور احمدی

عبدالله سرور احمدی

عبدالله سروراحمدی (زاده ۱۳۲۸، تربت جام - درگذشته ۲۹ خرداد ۱۳۹۱، تربت جام) از استادان موسیقی مقامی و دوتارنواز بود. وی نخستین فنون دوتارنوازی را نزد مادر خود فرا گرفت و سپس از محضر بسیاری از استادان دوتارنوازی بهره جست، وی همچنین سال‌ها نزد استاد نظرمحمد سلیمانی به کسب تجربه پرداخت. کسب عنوان تک نواز برتر در سه دوره پی‌در‌پی جشنواره موسیقی فجر، اجرا در جشنواره موسیقی آوینیون فرانسه، اجرا در شهر دوسلدورف آلمان و نیز اجرا در برابر پاپ ژان پل دوم از جمله فعالیت‌های او در عرصه موسیقی مقامی بود. عبدالله سروراحمدی همچنین دستی در ساخت دوتار داشت و به نوآوری‌هایی در این عرصه دست زده بود.

کتاب های عبدالله سرور احمدی