رحمان اسداللهی

رحمان اسداللهی

رحمان اسداللهی از نوازندگان ساز قارمان می‌باشد. در سال ۱۳۳۰ در خانواده‌ای با اصالتی از شهر اردبیل در تهران خیابان چهارراه استانبول متولد گردید. وی ساز قارمان را نزد مادرش آموخت. نوازندگی این ساز به صورت خانوادگی از جد و پدربزرگ و دایی به مادرش منتقل گردیده‌است. در سن ۱۸ سالگی به همراه برادرش وحیداسداللهی جهت استخدام در رادیو تست نوازندگی دادند که مورد تأیید علی تجویدی، همایون خرم قرار گرفت. در سال ۱۳۶۳ به آلمان مهاجرت نمود. طی مصاحبه‌های متعدد اذعان داشته ساخت و نوازندگی قارمان در اردبیل و باکو رواج پیدا کرده بود و این ساز از بیش از ۱۰۰ سال پیش در اردبیل رواج داشته‌است. وی نوازندگی ساز قارمان را از اساتید اردبیل و تهران آموخته‌است.

کتاب های رحمان اسداللهی

آلبوم موسیقی وصال


آلبوم موسیقی گوروش (دیدار)


آلبوم موسیقی ماهور هندی


آلبوم موسیقی لزگی