محبوبه کلبعلی

محبوبه کلبعلی

محبوبه کلبعلی متولد سال 1361 در مشهد با اصالتی سیستانی و ساکن زابل، دارای کارشناسی ارشد ادبیات است، مجموعه شعر او با عنوان "دیوار کاغذی "سال 89 توسط انتشارات انجمن قلم ایران چاپ شده است و این کتاب کاندید جایزه شعر زنان ایران خورشيد شد. دو مجموعه در دست چاپ دارد، "بت بزرگ "  انتشارات سوره مهر و "تشنج خیس ثانیه ها "انتشارات تلاش.
دارای عناوین برگزیده استانی، منطقه ای و کشوری و حضور در کنگره های بین المللي شعر، داور منطقه ای کنگره شعر اهل بیت و داور کنگره ملی شعر سیستان در بخش شعر سپید را نیز در کارنامه ادبی خود دارد.

کتاب های محبوبه کلبعلی

بت بزرگ