نجدت یاشار

نجدت یاشار

نجدت یاشار (۱۹۳۰) تنبورنواز برجسته‌ی ترکیه و یکی از بزرگ‌ترین اجراکنندگان موسیقی کلاسیک ترکی در نیمه‌ی دوم قرن بیستم است. او شاگرد مسعود جمیل بزرگ‌ترین موسیقیدان زمان خود و پسر تنبوری جمیل بی‌افسانه‌ای است. یاشار یکی از اساتید بزرگ «تقسیم» ترکی است. او تقریباً با تمام موسیقیدانان برجسته‌ی ترکیه‌ی عصر خود، از قبیل مسعود جمیل، منیرالدین سلجوق، جِودِت چاگلا، سعدی ایشیلای، یورگو باکانُس، هالوک رجائی، نیازی سایین، علاءالدین یاواشجا و بکیر سیدکی سِزگین موسیقی اجرا کرده است.

کتاب های نجدت یاشار