رومی نیوستد

رومی نیوستد

رومی نیوستد (Romi Neustadt) یک کارمند شرکتی سابق (اول یک وکیل، سپس یک مدیر روابط عمومی) است که در ساعت قابل پرداخت برای زمان بیشتر و آزادی مالی از طریق بازاریابی شبکه ای معامله کرد. او در کمتر از سه سال یک کسب و کار 7 رقمی ایجاد کرد که به او و همسر دکترش جان اجازه داد تا زندگی واقعی خود را طراحی کنند. او دوست دارد پتانسیل های دیگران را باز کند تا آنها نیز بتوانند نحوه زندگی، کار، والدین و بازی خود را انتخاب کنند. رومی در سن دیگو با جان و دو دستاورد پرافتخارشان، نیت و بِب، زندگی می کند.

کتاب های رومی نیوستد

کسب و کار در عصر جدید