ولی اله کلامی زنجانی

ولی اله کلامی زنجانی

ولی الله کلامی زنجانی، در سال ۱۳۳۳ در شهر زنجان متولد شد. وی از شاعران و مداحان پیشکسوت کشور است. او تا به امروز اشعار مذهبی فراوانی را در مدح اهل بیت سروده است. استاد ولی الله کلامی زنجانی از شاعران مذهبی و آیینی کشور است. نام خانوادگی او قبلا “اوجاقلو” بوده است که چون در کودکی توسط جد مادری خود “آقا سید کلام میری” با مبانی دین و مجالس اهل بیت آشنا شد به پیشنهاد بزرگان تخلص “کلامی” را برای خود برگزید. یکی از برادران او به نام “ناصر اوجاقلو” در جنگ تحمیلی به شهادت رسید.

کتاب های ولی اله کلامی زنجانی

شهادت نامه عاشقان