مصطفی مصیب زاده

مصطفی مصیب زاده

مصطفی مصیب زاده متولد سال 13358، از نویسندگان حوزه هنری گیلان می باشد.

کتاب های مصطفی مصیب زاده

رقص روی یک پا