نگین فرهود

نگین فرهود

نگین فرهود شاعر متولد سال ۱۳۶۰ در خوزستان و ساکن شهر تهران است.

کتاب های نگین فرهود

معارضه