مونا فدایی

مونا فدایی

مونا فدایی متولد سال 1363، مدیر کلینیک راز رویش، روان درمانگر، دارای دکترای تخصصی روانشناسی و روان‌درمانگر با ۱۵ سال سابقه در ارائه خدمات تخصصی در حوزه روانشناسی می باشد.

کتاب های مونا فدایی